کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

صحبت‌های همراه با بغض بهروز شعیبی در نشست خبری «بدون قرار قبلی»

این فیلم پاسخ به آنهایی است که می‌گویند اگر نمی خواهید از ایران بروید

19 بهمن 1400 ساعت 12:44

بهروز شعیبی در نشست مطبوعاتی «بدون قرار قبلی» در مورد مسائل گوناگونی صحبت کرد


«این فیلم پاسخ به آنهایی است که می‌گویند اگر نمی خواهید از ایران بروید»
صحبت‌های همراه با بغض بهروز شعیبی در نشست خبری «بدون قرار قبلی»
.
بهروز شعیبی در نشست خبری فیلم «بدون قرار قبلی» در پاسخ به این سوال که آیا فیلمش ‌پاسخ به آنهایی است که می‌گویند اگر نمی‌خواهید از ایران بروید در صحبت‌هایی همراه با بغض گفت:«بله، ماربا این موضع مسئله داریم. این سرزمین ماست. ما اگر نگران نسل بعدمان هستیم هرچیزی را بکاریم آنها یک روزی برای برداشتش خواهند آمد. بچه‌های ما قطعا برای چیزهایی که برایشان در این سرزمین می‌کاریم بر می‌گردند.»
 


کد مطلب: 159

آدرس مطلب :
https://www.cinemadailytv.com/report/159/این-فیلم-پاسخ-آنهایی-می-گویند-اگر-نمی-خواهید-ایران-بروید

سینمادیلی
  https://www.cinemadailytv.com