سینمادیلی | رسانه آنلاین سینما و تلویزیون 2 تير 1401 ساعت 23:08 https://www.cinemadailytv.com/news/661/تکذیب-ممنوع-الکاری-نوید-محمدزاده-فرشته-حسینی -------------------------------------------------- مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی: عنوان : تکذیب ممنوع‌الکاری نوید محمدزاده و فرشته حسینی -------------------------------------------------- «آنها تنبه می‌خواهند نه تنبیه!» متن : 🔹یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی به همشهری گفت: « رفتار نوید محمدزاده یک حرکت غیرشرعی نبود، مغایر عرف بود که ممکن است کسانی هم عصبانی شوند و این تنبه می خواهد نه تنبیه. بهتر است هنرمندان ما از موقعیت های بین المللی به نفع فرهنگ این سرزمین استفاده کنند. تا این زمان هیچگونه جمع بندی رسمی درباره ممنوع الکاری نوید محمدزاده و همسرش انجام نشده است. هیچ منبع رسمی هم تا بدین لحظه در این باره صحبت نکرده و موضع گیری رسمی نداشته است.» 🔹«سینمای ما در حال حاضر به قدر کافی مشکلات عدیده دارد و با چنین چالش‌هایی روبه روست که توصیه می کنم در این ماجرا با آرامش و خویشتن داری رفتار شود تا بیش از پیش به آرامش سینما کمک کنیم. دامن زدن به اخبار جعلی خوب نیست و تأثیر مثبتی هم در فضای جامعه ندارد. همین دامن زدن به موضوع شاید فضایی ایجاد کند تا ارزش‌گذاری دقیقی نسبت به رفتار سلبریتی های کشورمان در خارج از کشور انجام نگیرد.»»